Sản phẩm theo nghành
Thống kê truy cập
Số người online: 2
Tổng lượt truy cập: 17299
Hỗ trợ bán buôn - 091.3087288
Hỗ trợ kinh doanh - 024.3557.4374 096.4.047 288
Công đoàn TCT Quản lý bay VN: Bạn đồng hành cùng người lao động
 - Công đoàn VATM được Công đoàn GTVT Việt Nam đánh giá là một trong những tổ chức Công đoàn đứng đầu trong ngành GTVT trên các mặt hoạt động.


 
 
Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay chào mừng chuyến bay điều hành thứ 800.000 của VATM năm 2017
 
Tính tổng trong vòng 5 năm từ 2013 - 2018, việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đã đạt kết quả tốt với việc đảm bảo điều hành bay an toàn tuyệt đối với 3.222.648 lần/chuyến; công tác đảm bảo kỹ thuật thông suốt, đáp ứng được yêu cầu trong công tác điều hành bay và công tác quản lý. Tổng doanh thu đạt 11.747 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 9.890 tỷ đồng.
 
Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động
 
Công đoàn VATM là Công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam gồm: 9 Công đoàn cơ sở, 38 Công đoàn bộ phận, 234 Tổ Công đoàn, 3.702 đoàn viên/3.702 CNVC, người lao động; địa bàn hoạt động trải rộng trên 30 tỉnh, thành phố.
 
Với mục tiêu tổng quát của Đại hội Công đoàn VATM trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 là: “Vì việc làm, đời sống, dân chủ và bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC lao động; xây dựng đội ngũ CNVC lao động và tổ chức Công đoàn trưởng thành về mọi mặt, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành Quản lý bay và đất nước”, Công đoàn VATM đã phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp hàng năm tổ chức ký kết giao ước thi đua trong toàn Tổng công ty với mục tiêu chung là: “Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động, đoàn kết, sáng tạo, hăng say lao động, đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo hoạt động bay”. Nội dung, mục tiêu thi đua được cụ thể hóa, thiết thực với tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, thu hút đông đảo CNVC, người lao động tham gia. Có thể khẳng định, các phong trào thi đua tại VATM luôn gắn liền với các sự kiện, giai đoạn quan trọng của đất nước, của Ngành, của Tổng công ty, góp phần cổ vũ không khí lao động sôi nổi, hiệu quả.
 
Công đoàn VATM trong nhiệm kỳ 5 năm luôn chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, cụ thể là: Tham gia với cơ quan chuyên môn trong việc xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động; phối hợp các cơ quan chuyên môn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, 100% các đơn vị trực thuộc và Tổng công ty tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm; thực hiện Quy chế đối thoại tại nơi làm việc; đại diện tập thể người lao động đối thoại, thương lượng trong việc xây dựng các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động; tham gia với người sử dụng lao động xây dựng thang bảng lương, định mức lao động, chế độ tiền lương mới theo tinh thần Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 và chế độ bảo hiểm xã hội mới cũng như Quy chế quản lý sử dụng Quỹ phúc lợi của Tổng công ty; tham gia tuyên truyền, triển khai thực hiện các biện pháp về an toàn lao động, vệ sinh lao động; tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác bảo hộ lao động với những ngành nghề đặc thù tại các đài, trạm xa - nơi người lao động thường xuyên phải làm việc trong điều kiện có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Vì vậy, 5 năm qua không xảy ra trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng nào trong toàn Tổng công ty.
 
Các cấp Công đoàn hàng năm phối hợp với bộ phận chuyên môn đồng cấp tổ chức cho người lao động đi tham quan, nghỉ mát theo chế độ; các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao duy trì đều đặn, phong phú, phù hợp với đặc thù và điều kiện của đơn vị nên đã thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên rèn luyện sức khỏe, tham gia thi đấu các giải khu vực và cấp Tổng công ty.
 

Hội thao năm 2017

Công đoàn các cấp thường xuyên tuyên truyền, vận động người lao động trong toàn Tổng công ty tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, “Đền ơn đáp nghĩa” với tổng số tiền thực hiện trong nhiệm kỳ gần 34 tỷ đồng, trong đó có chi thường xuyên để chăm sóc các đối tượng chính sách, người có công, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các mẹ liệt sỹ cô đơn do Tổng công ty phụng dưỡng; thăm hỗ trợ các gia đình liệt sỹ vụ tai nạn máy bay CASA 212, SU MK2; thăm tặng quà các trung tâm điều dưỡng thương binh nặng; hỗ trợ quân dân huyện đảo Trường Sa; tham gia ủng hộ các quỹ xã hội: "Quỹ xã hội từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam; “Quỹ Xây dựng nông thôn mới”, “Quỹ Vì trẻ em Việt Nam”; đóng góp xây dựng cầu dân sinh; xây dựng nhà tình nghĩa; nhà bán trú cho các học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt và các hoạt động xã hội từ thiện khác…
 
 Tính riêng trong năm 2017, công tác xã hội, từ thiện, “Đền ơn đáp nghĩa”  đã được Công đoàn VATM phối hợp với chính quyền tổ chức hoạt động với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.
 
Chủ tịch Công đoàn VATM Nguyễn Đình Công trao quà ủng hộ từ thiện theo phát động của Công đoàn GTVT VN
 
 
 Ủng hộ quần áo ấm cho đồng bào miền núi huyện Sơn 

Là một trong những công đoàn đứng đầu trong công đoàn ngành GTVT
 
Cùng với việc triển khai chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn VATM đã kịp thời kiện toàn, sắp xếp, ổn định lại mô hình tổ chức phù hợp với việc chuyển đổi, cơ cấu của Tổng công ty. Công đoàn VATM phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp xây dựng Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc với Ban Chấp hành Công đoàn VATM, trên cơ sở đó đã phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia với cơ quan chuyên môn thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định liên quan đến phát triển sản xuất, cung ứng dịch vụ điều hành bay, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong toàn Tổng công ty.
 
Các cấp Công đoàn trong nhiệm kỳ đã thực hiện tốt việc giám sát của quần chúng đối với đảng viên, tổ chức Đảng trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng như làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn giới thiệu cho Đảng bộ kết nạp 494 đảng viên mới. Việc đổi mới toàn diện công tác tài chính Công đoàn để tăng cường, phát huy các nguồn lực đáp ứng nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn, phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của đoàn viên, người lao động đã được Công đoàn VATM rất chú trọng và thực hiện nghiêm túc. 
 
Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn VATM luôn tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, hàng năm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho các cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra.
 
Tại Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2013 - 2018 Công đoàn VATM và Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn GTVT Việt Nam, Công đoàn VATM được Công đoàn GTVT Việt Nam đánh giá là một trong những tổ chức Công đoàn đứng đầu trong ngành GTVT trên các mặt hoạt động.
 
Tiến tới nhiệm kỳ mới 2018 - 2023
 
2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và cũng là năm tổ chức Công đoàn Việt Nam đẩy mạnh việc đổi mới và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hội nhập có hiệu quả và là năm tổ chức Đại hội Công đoàn Tổng công ty tiến tới Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ X và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Năm 2018 cũng là năm Tổng công ty kỷ niệm 25 năm ngày thành lập và nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị và tính đặc thù của đơn vị, vì vậy các hoạt động gắn với chủ đề hoạt động năm 2018 là “Năm vì lợi ích đoàn viên”.
 
Tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 với mục tiêu chiến lược: “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn; vì việc làm, đời sống, dân chủ và bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC lao động; xây dựng đội ngũ CNVC lao động và tổ chức Công đoàn trưởng thành về mọi mặt, tích cực xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành Quản lý bay Việt Nam và đất nước”, Ban Chấp hành Công đoàn VATM đã đề ra những mục tiêu cấp thiết phải hoàn thành trong nhiệm kỳ này như sau: Đổi mới mô hình tổ chức Công đoàn theo hướng lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm để xác định nhiệm vụ, chương trình hoạt động, mang lại lợi ích tốt hơn cho đoàn viên, người lao động; kiện toàn tổ chức công đoàn các cấp phù hợp với hoạt động và mô hình tổ chức doanh nghiệp nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi tổ chức Công đoàn; đổi mới công tác thi đua khen thưởng của tổ chức Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, khắc phục bệnh thành tích và hình thức trong thi đua. Sau mỗi đợt thi đua phải có sơ kết, tổng kết, khen thưởng, tôn vinh điển hình tiên tiến và phổ biến những kinh nghiệm tốt trên website của Tổng công ty; đặc biệt chú trọng nội dung phát huy sáng kiến, ứng dụng có hiệu quả các công nghệ tiên tiến vào quản lý và hoạt động chuyên môn; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả hoạt động thu, chi ngân sách Công đoàn theo quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và quy định về quản lý tài chính Công đoàn Tổng công ty; đa dạng hóa hình thức tổ chức, tuyên truyền, giáo dục, chăm lo đến đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nữ công nhân lao động; tăng cường công tác chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân để thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ…
 Chu tich CĐCS Attech trao qua tang con em CBCNV

Thành tích đã đạt được
 
* Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 02 Cờ thi đua “Công đoàn xuất sắc trong phong trào công nhân lao động” cho 02 tập thể: Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Trung.
 
* Công đoàn GTVT Việt Nam tặng 4 Cờ thi đua “Công đoàn xuất sắc trong phong trào công nhân lao động”và 01 Cờ chuyên đề cho 5 tập thể:
 
- Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;
 
- Công đoàn Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay;
 
- Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Bắc;
 
- Công đoàn Trung tâm Quản lý luồng không lưu;
 
- Công đoàn Trung tâm Thông báo tin tức Hàng không.
 
CÔNG ĐOÀN VATM
 
Tin bài liên quan
Loading...