Sản phẩm theo nghành
Thống kê truy cập
Số người online: 1
Tổng lượt truy cập: 19861
Hỗ trợ bán buôn - 091.3087288
Hỗ trợ kinh doanh - 024.3557.4374 096.4.047 288
An toàn lao động đối với công việc sơn - quét vôi

Chỉ những ai hội đủ các điều kiện sau mới được làm công việc sơn , quét vôi : - Có độ tuổi phù hợp với qui định của nhà nước. - Được chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ quan y tế cấp . - Được đào tạo về chuyên môn và được giao làm việc đó . - Được huấn luyện bảo hộ lao động và có chítng chỉ kèm theo...

An toàn vệ sinh lao động đối với thợ điện

Những ai hội đủ các điều kiện sau được làm công việc thợ điện : - Trong độ tuổi lao động do nhà nước qui định. - Có chứng chỉ sức khỏe do y tế cấp. - Có chứng chỉ về chuyên môn, được huấn luyện BHLĐ và được cấp thẻ an toàn. - Sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân, đặc biệt các phương tiện cách điện. - Được huấn luyện về cấp cứu tai nạn điện và chữa cháy thiết bị điện...

An toàn Vệ sinh Lao động đối với thợ hàn cắt OXY-AXETYLEN

Những người hội đủ các điều kiện sau được làm công việc hàn hơi, cắt : - Trong độ tuổi lao động qui định của nhà nước. - Đã qua kiểm tra sức khỏe bởi cơ quan y tế. - Được đào tạo chuyên môn và có chứng chỉ kèm theo, được huấn luyện BHLĐ và được cấp thẻ an toàn.

An toàn Vệ sinh Lao động đối với thợ hàn điện

Chỉ những người hội đủ các điều kiện sau đây mới được làm việc hàn điện : - Trong độ tuổi lao động do nhà nước qui định. - Đã qua khám tuyển sức khỏe bởi cơ quan y tế. - Được đào tạo nghề hàn điện, và có chứng chỉ kèm theo, đã qua huấn luyện về BHLĐ và được cấp thẻ an toàn và được cấp trên giao nhiệm vụ. - Sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ: áo quần vải bạt, găng tay chịu nhiệt và có độ dẫn điện thấp, giầy da lộn cao cổ có đế cách...

An toàn Lao động khi sử dụng dụng cụ cầm tay chạy bằng điện (DCĐCT)

Những công nhân hội đủ các điều kiện sau mới được sử dụng DCĐCT. - Có tuổi trong độ tuổi lao động do Nhà nước quy định. - Đã qua khám tuyển sức khỏe bởi cơ quan y tế. - Được đào tạo chuyên môn phù hợp được huấn luyện BHHL và có các chứng chỉ kém theo.

An toàn Vệ sinh Lao động đối với thợ xây (thợ hồ), thợ bê tông, thợ mộc xây dựng

Chỉ những người hội đủ các điều kiện sau đây mới được phép làm thợ hồ (xây trát): - Nằm trong độ tuổi lao động do nhà nước qui định và đã qua khám tuyển sức khỏe bởi cơ quan y tế. - Đã qua đào tạo nghề nghiệp, huấn luyện về BHLĐ và được cấp các chứng chỉ tương ứng. - Sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ. 2. Phải tuân thủ nghiêm ngặt sự phân công và các chỉ dẫn về kỹ thuật an toàn thi công bởi người phụ trách...

An toàn Vệ sinh Lao động đối với thợ sử dụng máy cưa đĩa

Công nhân làm việc trên máy cưa đĩa phải hội đủ các điều kiện sau: - Có tuổi trong độ tuổi lao động do nhà nước qui định. - Được đào tạo chuyên môn phù hợp, được huấn luyện BHLĐ và có các chứng chỉ kèm theo. - Sử dụng đúng và đủ các PTBVCN được cấp phát theo chế độ.

An toàn Vệ sinh Lao động khi vận hành máy phát điện (DIESEL)

Những người hội đủ các điều kiện sau được mới được phép làm việc tại nhà máy phát điện : - Trong độ tuổi lao động do Nhà nước qui định. - Đã qua khám tuyển sức khỏe bởi cơ quan y tế. - Được đào tạo chuyên môn, được huấn luyện BHLĐ và có kèm theo các chứng chỉ tương ứng. - Sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN) được cấp phát theo chế độ, đặc biệt là các phương tiện cách điện khi làm việc.

An toàn Vệ sinh Lao động đối với thợ vận hành máy nén khí

Công nhân vận hành máy nén khí compresseur phải có đầy đủ các yêu cầu sau : - Đủ 18 tuổi, có giấy chứng nhận bảo đảm sức khỏe do cơ quan y tế cấp. - Có giấy chúng nhận về chuyên môn, đã học tập và kiểm tra đạt yêu cầu về KTAT vận hành và được giám đốc đơn vị cấp thẻ an toàn theo đúng mẫu do ngành LĐ - TBXH ấn hành. - Sử dụng đúng và đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ...

An toàn vệ sinh lao động trong các ngành liên quan đến hóa chất

Vấn đề đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe của người lao động và bảo vệ môi trường, tránh ảnh hưởng nguy hại trong việc sử dụng hóa chất ngày càng được sự quan tâm rộng rãi trên thế giới cũng như ở nước ta. Đã có nhiều văn bản về an toàn sức khỏe có liên quan đến an toàn hóa chất được ban hành như Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế ILO số 170 về An toàn trong sử dụng hóa chất tại nơi làm việc (năm 1990); Quy phạm An toàn trong sản xuất, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất...

Loading...