Sản phẩm theo nghành
Thống kê truy cập
Số người online: 1
Tổng lượt truy cập: 19862
Hỗ trợ bán buôn - 091.3087288
Hỗ trợ kinh doanh - 024.3557.4374 096.4.047 288
An toàn Vệ sinh Lao động đối với công nhân bốc xếp thủ công

Chỉ những người hội đủ các điều kiện sau đây mới được làm công việc bốc xếp thủ công (bằng tay) : - Trong độ tuổi lao động do Nhà nước qui định. - Đã qua khám tuyển sức khỏe bởi cơ quan y tế. - Được đào tạo chuyên môn về bốc xếp thủ công, huấn luyện về BHLĐ và có chứng chỉ kèm theo. Sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ...

An toàn Vệ sinh Lao động khi làm việc trên cao

Những ai hội đủ các tiêu chuẩn sau đây mới được làm việc trên cao : - Nằm trong độ tuổi là do nhà nước qui định (tuy nhiên chỉ nên sử dụng người trẻ khỏe). - Có chứng chỉ sức khỏe do y tế cấp (phụ nữ có thai, những người có bệnh tim, huyết áp, điếc, mắt kém không được làm việc trên cao). - Đã được đào tạo chuyên môn , huấn luyện BHLĐ và có các chứng chỉ kèm theo...

An toàn Lao động đối với công việc đào đất thủ công

Chỉ những ai hội đủ các các điều kiện sau mới được làm công việc đào đất thủ công : - Có độ tuổi lao động phù hợp với qui định nhà nước. - Có chứng nhận đủ sức khoẻ của cơ quan y tế. - Được đào tạo chuyên môn và được giao làm việc đó. - Được huấn luyện bảo hộ lao động và có chúng chỉ kèm theo...

An toàn lao động khi áp dụng, sử dụng tháo dỡ giàn giáo - giá đỡ

Chỉ những ai hội đủ các điều kiện sau mới được làm các công việc có liên quan đến giàn dáo : * Có độ tuổi lao động phù hợp với quy định cuả nhà nước . * Có chứng nhận đủ sức khoẻ bởi cơ quan y tế . * Được đào tạo chuyên môn tương ứng và được chính thức giao làm việc đó . * Được huấn luyện bảo hộ lao động và có chứng chỉ kèm theo . * Sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân cấp phát theo chế độ ...

An toàn Vệ sinh Lao động khi làm việc ở trạm trộn bê tông

Những người hộí đủ các điều kiện sau được làm việc tại trạm trộn bê tông: - Có tuổi trong độ tuổi lao động của nhà nước qui định. - Đã qua khám tuyển sức khỏe bởi cơ quan y tế. - Được đào tạo chuyên môn vận hành trạm trộn bê tông, được huấn luyện về BHLĐ và có các chứng chỉ tương ứng kèm theo...

An toàn Lao động khi vận hành máy nâng

Chỉ những ai hội đủ điều kiện sau mới được vận hành máy nâng : - Có độ tuổi lao động phù hợp với qui định nhà nước . - Có chứng nhận đủ sức hhoẻ của cơ quan y tế. - Được đào tạo nghề nghiệp và được chính thức giao vận hành máy nâng. - Được huấn luyện bảo hộ lao động và có chứng chỉ kèm theo...

An toàn Vệ sinh Lao động đối với tài xế xe cần cẩu

Người lái xe cần cẩu phải hội đủ các điều kiện sau : - Trong độ tuổi lao động do nhà nước qui định. - Qua khám tuyển sức khỏe bởi cơ quan y tế. - Đã được đào tạo nghề nghiệp và được cấp bằng lái xe cần cẩu tương ứng. Được huấn luyện BHLĐ và có thẻ an toàn kèm theo. - Nắm vững và thực hiện nghiêm túc luật lệ giao thông. - Sử dụng đủ và đúng các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ...

An toàn vệ sinh lao động đối với tài xế máy ủi

Những người hội đủ các điều kiện sau đây được phép lái xe máy ủi : - Đủ 18 tuổi và đã qua khám tuyển sức khỏe của cơ quan y tế. - Đã được đào tạo chuyên môn và được cấp bằng lái máy ủi. - Được huấn luyện bảo hộ lao động và được cấp thẻ an toàn. - Sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ...

An toàn - vệ sinh lao động đối với tài xế máy xúc

Những người hội đủ các điều kiện sau đây được phép lái xe máy xúc : - Đủ 18 tuổi và đã qua khám tuyển sức khỏe của cơ quan y tế. - Đã được đào tạo chuyên môn và được cấp bằng lái máy xúc. - Được huấn luyện bảo hộ lao động và được cấp thẻ an toàn. - Sử dụng đúng và đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ...

An toàn lao động đối với thợ lợp mái - Làm việc trên cao

Chỉ những ai hội đủ các điều kiện sau mới được làm công việc trên mái : - Có độ tuổi lao động phù hợp với qui định nhà nước . - Có chứng nhận đủ sức khoẻ của cơ quan y tế. - Được đào tạo về nghề nghiệp và được chính thức giao làm công việc lợp mái. - Được huấn luyện bảo hộ lao động và có chứng chỉ kèm theo...

Loading...