Sản phẩm theo nghành
Thống kê truy cập
Số người online: 1
Tổng lượt truy cập: 14659
Hỗ trợ bán buôn - 091.3087288
Hỗ trợ kinh doanh - 024.3557.4374 096.4.047 288
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHỮNG THIẾT BI ̣BẢO VỆ ĐƯỜNG HÔ HẤP – BỘ LỌC BỤI

 

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn đối với Những thiết bi ̣bảo vệ đường hộ hấp – Bộ loc̣ buị là bộ phận lọc bụi theo phân loại tại mục 5 Tiêu chuẩn Châu Âu EN 143: 2000 (E) Những thiết bị bảo vệ đường hô hấp - Bộ lọc bụi - Những yêu cầu, thử nghiệm, ghi nhãn (Respiratory protective devices – Particle filters – Requirements testing, marking)...

 

Loading...