Sản phẩm theo nghành
Thống kê truy cập
Số người online: 3
Tổng lượt truy cập: 17300
Hỗ trợ bán buôn - 091.3087288
Hỗ trợ kinh doanh - 024.3557.4374 096.4.047 288
Công ước số 161 về dịch vụ y tế lao động

Ghi nhận các Công ước và Khuyến nghị quốc tế về lao động có liên quan, đặc biệt là Khuyến nghị về bảo vệ sức khỏe của người lao động, 1953, Khuyến nghị về dịch vụ y tế lao động, 1959, Công ước về các đại diện người lao động, 1971, cũng như Công ước và Khuyến nghị về an toàn lao động và vệ sinh lao động, 1981, thiết lập những nguyên tắc của chính sách quốc gia và hành động ở tầm quốc gia...

Loading...