Sản phẩm theo nghành
Thống kê truy cập
Số người online: 1
Tổng lượt truy cập: 14680
Hỗ trợ bán buôn - 091.3087288
Hỗ trợ kinh doanh - 024.3557.4374 096.4.047 288
Công ước số 148 về bảo vệ người lao động phòng chống các rủi ro nghề nghiệp do ô nhiễm không khí, ồn

Ghi nhận các Công ước và Khuyến nghị quốc tế phù hợp, nhất là Khuyến nghị về bảo vệ sức khỏe của người lao động, 1953, Khuyến nghị về cơ quan kinh tế lao động, 1959, Công ước và Khuyến nghị về bảo vệ chống bức xạ, 1960, Công ước và Khuyến nghị về che chắn máy móc, 1963, Khuyến nghị về trợ cấp trong trường hợp bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, 1964, Công ước và Khuyến nghị về vệ sinh (thương mại và văn phòng), 1964, Công ước và Khuyến nghị về benzen, 1971, và Công ước và Khuyến nghị về bệnh ung thư nghề nghiệp, 1974...

Loading...