Sản phẩm theo nghành
Thống kê truy cập
Số người online: 1
Tổng lượt truy cập: 14646
Hỗ trợ bán buôn - 091.3087288
Hỗ trợ kinh doanh - 024.3557.4374 096.4.047 288
Nghị định Số 06/CP ngày 20 tháng 1 năm 1995

Nghị định Số 06/CP ngày 20 tháng 1 năm 1995 Quy dinh chi tiet mot so dieu cua Bo Luat Lao Dong..

Luật này sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động

Luật này sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006

Bộ luật lao động Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước.

Quyết định số 27/2006/QĐ-BYT ngày 21/09/2006

Quyết định bổ sung 04 bệnh nghề nghiệp vào Danh mục các bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm

Quyết định số 188/1999 /QĐ-TTg về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ

Nay quy định chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày, nghỉ ngày thứ bẩy và chủ nhật hàng tuần đối với cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là đơn vị).

Loading...